Макіївка. Макіївська школа I-II ступенів №91

  

Віртуальна екскурсія

Щиро вітаємо в МЗШ № 91. Центральний вхід.

 

Куточок українського побуту. 1 поверх.

Біла світлиця заніміла...

 

Куточок відпочинку. 1 поверх

 

Світ казок (фрагмент)

 

Світ казок. Фрагмент. 1 поверх.

Шкільна їдальня.

 

Куточок безпеки. Мойдодир (мий руки перед їдальнею)

 

Якщо хочеш бути здоровим - займайся спортом!

 

Наші досягнення!!!

 

Віртуальний акваріум

 

 

 

Центральний хол. 2 поверх.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА МАПА

 

 

Ієвлєва В.І.
Теорія та практика інформаційних-комунікаційних технологій
Іващенко С.В.
ІКТ в управлінській діяльності керівника закладу освіти як засіб підвищення ефективності
Літвінова О.М.
Технологія і методика сучасного уроку математики
Дзус О.І.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури, світової  літератури
Шевченко Е.В.
Лінгвокультурознавчий аспект формування комунікативної компетентності у процесі вивчення англійської мови: розробка уроків за діючими підручниками
Рибальченко А.М.
Міжпредметні зв’язки їх значення для формування світогляду учнів
Шлапак Н.М.
Навчальна гра як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
Дубровська О.С.
Екологічна освіта молодших школярів засобами різних предметів
Мороз Т.Г.
Збереження і розвиток здоров’я дитини – найважливіша функція освіти
Бугрім С.В.
Формування світогляду молодших школярів засобами навчальної діяльності
Четверик Е.В.
Використання нових інформаційних технологій в процесі формування культури учнів

 

 

БЕСТСЕЛЕР СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

1. Як навчитися читати правильно


1. Спершу довідайся, хто автор твору і як називається книжка чи опо¬відання.
2. Переглянь побіжно текст, ілюстрації до нього і приблизно визнач, про що читатимеш.
3. Читаючи, будь уважним до кожного слова, речення; опанувавши - рядок до кінця, не повертайся, якщо збагнув зміст.
4. Після кожного абзацу зроби паузу.
5. Намагайся зрозуміти, про що читаєш.
6. Запам'ятай героїв, послідовність подій.
7. Спробуй оцінити вчинки, стан персонажів. Які почуття і думки вони викликають у тебе? Що б ти сказав про них товаришам?


2. Як навчитися читати виразно


1. Перечитай текст, визнач, про що йдеться.
2. Подумай, що найголовніше в кожній частині тексту.
3. Прочитай одне і те саме речення з різною інтонацією.
4. Визнач, які думки і почуття треба повідомити слухачам.
5. Визнач своє ставлення до того, про що читав, щоб висловити наст¬рій, почуття.
6. Визнач темп, тон кожного уривка.
7. Читай, чітко вимовляючи слова, дотримуючись усіх пауз.

 

З. Як складати план тексту


1. Прочитай всю розповідь, звертаючи увагу на те, як вона побудована.
2. Про що говориться на початку?
3. Які події описані далі, чим закінчується текст?
4. Поділи текст на смислові частини, з'ясуй, чим вони відрізняються.
5. Визнач головну думку твору чи уривка.
6. Перечитай кожну частину. Розкажи своїми словами, про що йдеть¬ся в певній частині.
7. Добери до неї заголовок.
8. Запиши свій заголовок до кожної частини.
9. Перевір себе за підручником.


               4. Як коротко переказати прочитане


1. Перечитай текст, виділяючи в ньому основний зміст і запам'ятову¬ючи його послідовність.
2. Виділи основні смислові частини тексту.
3. Склади план і запиши його.
4. Перекажи своїми словами так, щоб на кожен пункт плану була відповідь з трьох речень.


                                                             5.Як працювати з науково-популярним текстом
1. Прочитай заголовок. Визнач тему.
2. Прочитай увесь текст.
3. Знайди зовнішній опис подій, фактів.
4. Визнач, якими прихованими ознаками наділено предмет чи факт.
5. Встанови причини,  факти, події, дії.
6. Дай їм оцінку.
7. Поміркуй, для чого  автор  розповів про такі події чи факти.

                                    6.Як підготувати переказ науково-популярного тексту
1. Прочитай уважно текст.
2. Визнач тему й основну думку.
3. Випиши слова-терміни.
4. З'ясуй значення незрозумілих слів.
5. Поділи текст на смислові частини, в кожній з них виділи підтему, основний і другорядний матеріал.
6. Продумай послідовність викладу думок, склади простий план.
7. Зверни увагу на засоби зв'язку речень у науковому тексті.
8. Перекажи вголос текст за планом.


7. Як підготувати словесний малюнок


1. Перечитай розповідь.
2. Визнач тему картинки та її назву.
3. Встанови, які особи, предмети, події будуть зображені і як саме.
4. Знайди слова, що допоможуть намалювати картинку точно й образно.
5. Уяви її.
6. Перевір текст, намалюй словесну картинку.


8.Як працювати над збагаченням словникового запасу


1. Багато читай художніх творів відомих майстрів слова. Записуй слова й вирази, які хотів би вживати у своєму мовленні.
2. Читай текст повільно, намагайся встановити, як інакше можна тлу¬мачити слова й речення.
3. Не залишай поза увагою незрозумілі слова — звертайся частіше до словників.
4. Заведи зошит обліку прочитаних книг (читацький щоденник).
5. Збагачуй своє мовлення записами прислів'їв, приказок, крилатих слів і виразів.
 

Новини
25 груд. 2013
Корисна інформація
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ У СПРАВАХ ДІТЕЙ Советського РВ МАКІЇВСЬКОГО МУ
24 груд. 2013
Взаємодія адміністрації
СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ З МЗШ № 91 ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
25 груд. 2012
Здоровим быть модно!
5 класс